• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2006
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu 136/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 09/12/2006
Nguồn thu thập Công báo số 25+26, năm 2006 Ngày đăng công báo 24/11/2006
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.