• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 25/04/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
Số ký hiệu 160/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 27/12/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 21/01/2006
Nguồn thu thập Công báo số 09 & 10 - 01/2006; Ngày đăng công báo 06/01/2006
Ngành
  • Công Thương
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Than, khoáng sản
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản Ngày hết hiệu lực 25/04/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.