• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2011
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông
Số ký hiệu 160/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 03/09/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/09/2004
Nguồn thu thập Công báo số 11, năm 2004 Ngày đăng công báo 11/09/2004
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 25/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Ngày hết hiệu lực 01/06/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.