• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2013
Về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Số ký hiệu 71/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/05/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/06/2008
Nguồn thu thập Công báo số 343+344, năm 2008 Ngày đăng công báo 11/06/2008
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế bởi Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Ngày hết hiệu lực 15/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.