• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2014
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 04/2011/TT-BKHCN Ngày ban hành 20/04/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 06/06/2011
Nguồn thu thập Công báo số 251+252, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/05/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.