• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 07/09/2015
Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu 02/2011/TT-UBDT Ngày ban hành 15/07/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 437+438, năm 2011 Ngày đăng công báo 05/08/2011
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 01/2015/TT-UBDT Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc Ngày hết hiệu lực 07/09/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.