• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 194/2012/TT-BTC Ngày ban hành 15/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 769+770, năm 2012 Ngày đăng công báo 27/12/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.