• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
Số ký hiệu 110/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 20/11/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1021+1022 Ngày đăng công báo 30/11/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Đơn vị kinh doanh đang hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục thực hiện kinh doanh. 2. Trong thời hạn kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, các đơn vị kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.