• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Số ký hiệu 63/2014/QH13 Ngày ban hành 24/11/2014
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/06/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm sát
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều 40, Điều 49, các khoản 3, 4 và 5 Điều 63, Điều 74, Điều 76, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 79, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 80, khoản 1 Điều 93 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.