• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Số ký hiệu 85/2014/TT-BTC Ngày ban hành 30/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 721+722 Ngày đăng công báo 30/07/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.