• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/06/2001
Về việc Quy định hình thức tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban điều hành dự án và tiêu chuẩn giám đốc điều hành dự án của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông
Số ký hiệu 1834/2001/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 12/06/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/06/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Phạm Quang Tuyến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.