• Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/12/2018

  28/12/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2018

  22/12/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

  V/v bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  05/12/2018

  26/12/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  12/11/2018

  03/12/2018

 • Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  19/10/2018

  29/10/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/10/2018

  31/10/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16/10/2018

  31/10/2018

 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2018

  01/11/2018

 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  03/10/2018

  17/10/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  25/09/2018

  10/10/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.