• Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  26/06/2020

  20/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp đăng ký phương tiện; quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  26/06/2020

  20/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

  17/06/2020

  30/06/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/06/2020

  10/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/06/2020

  25/06/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08/05/2020

  20/05/2020

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08/05/2020

  18/05/2020

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08/05/2020

  18/05/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  04/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích, thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  03/04/2020

  13/04/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.