• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/04/2018
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
Số ký hiệu 73/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 04/04/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 14/04/2018
Nguồn thu thập CÔNG BÁO Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Chủ tịch Hoàng Văn Chất
Phạm vi
  • Tỉnh Sơn La

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.