• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2018
Quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Số ký hiệu 74/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 04/04/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/05/2018
Nguồn thu thập CÔNG BÁO Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Chủ tịch Hoàng Văn Chất
Phạm vi
  • Tỉnh Sơn La

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.