• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2016
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Số ký hiệu 119/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 13/11/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1211 + 1212/2015 Ngày đăng công báo 20/12/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.