• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu 08/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/04/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Chủ tịch Phạm Văn Tân
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.