• Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnhThái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  23/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  27/07/2018

  15/08/2018

 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  30/05/2018

  15/06/2018

 • Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  23/02/2018

  05/03/2018

 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  19/01/2018

  01/02/2018

 • Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  29/12/2017

  15/01/2018

 • Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

  27/12/2017

  05/01/2018

 • Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

  Bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án

  27/12/2017

  27/12/2017

 • Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  20/12/2017

  01/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.