• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 33/2009/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/03/2009 Văn bản được ban hành 33/2009/QĐ-TTg
01/05/2009 Văn bản có hiệu lực 33/2009/QĐ-TTg
01/07/2009 Được bổ sung 93/2009/QĐ-TTg
15/01/2014 Văn bản hết hiệu lực 33/2009/QĐ-TTg
15/01/2014 Bị bãi bỏ 72/2013/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.