• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Luật 26/2001/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2001 Văn bản được ban hành 26/2001/QH10
01/01/2002 Văn bản có hiệu lực 26/2001/QH10
01/07/2009 Bị thay thế 23/2008/QH12
01/07/2009 Văn bản hết hiệu lực 26/2001/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.