• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 04/2008/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/02/2008 Văn bản được ban hành 04/2008/TT-BXD
23/03/2008 Văn bản có hiệu lực 04/2008/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.