• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 18/2010/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/12/2010 Văn bản được ban hành 18/2010/TT-BKHCN
07/02/2011 Văn bản có hiệu lực 18/2010/TT-BKHCN
01/08/2014 Bị thay thế 1 phần 18/2014/TT-BKHCN Xem tại đây
01/08/2014 Được bổ sung 18/2014/TT-BKHCN Xem tại đây
15/10/2016 Văn bản hết hiệu lực 18/2010/TT-BKHCN
15/10/2016 Bị bãi bỏ 17/2016/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.