• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCBCA- BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/11/2012 Văn bản được ban hành 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCBCA- BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT
17/12/2012 Văn bản có hiệu lực 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCBCA- BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.