• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNV-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/08/2014 Văn bản được ban hành 01/2014/TTLT-BNV-BXD
01/01/2015 Văn bản có hiệu lực 01/2014/TTLT-BNV-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.