• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 187/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/09/2009 Văn bản được ban hành 187/2009/TT-BTC
13/11/2009 Văn bản có hiệu lực 187/2009/TT-BTC
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 187/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.