• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/10/2015 Văn bản được ban hành 12/2015/QĐ-UBND
02/11/2015 Văn bản có hiệu lực 12/2015/QĐ-UBND
10/09/2019 Bị hết hiệu lực 1 phần 14/2019/QĐ-UBND Xem tại đây
10/09/2019 Được bổ sung 14/2019/QĐ-UBND Xem tại đây
10/09/2019 Được sửa đổi 14/2019/QĐ-UBND Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.