• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11)
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/03/2009 Văn bản được ban hành 06/2009/TT-BCA(C11)
01/07/2009 Văn bản có hiệu lực 06/2009/TT-BCA(C11)
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.