• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2015
Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
Số ký hiệu 34/2009/QH12 Ngày ban hành 18/06/2009
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/09/2009
Nguồn thu thập Công báo số 373+374, năm 2009 Ngày đăng công báo 08/08/2009
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Luật 65/2014/QH13 Nhà ở Ngày hết hiệu lực 01/07/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.