• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2009
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất
Số ký hiệu 11/2007/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 02/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/09/2007
Nguồn thu thập Công báo số 652+653, năm 2007 Ngày đăng công báo 07/09/2007
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Mai Ái Trực
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày hết hiệu lực 03/02/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.