• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2013
Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Số ký hiệu 57/2007/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 21/11/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 793+794, năm 2007 Ngày đăng công báo 29/11/2007
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Ngày hết hiệu lực 01/01/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.