• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2019
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Số ký hiệu 01/2019/TT-BNV Ngày ban hành 24/01/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/03/2019
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Lưu trữ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.