• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 14/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/09/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.