• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2019
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 18/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/12/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • quy hoạch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.