• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2022
Quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
Số ký hiệu 30/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 09/10/2020
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Tiến Thành
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực được quy định trong văn bản Ngày hết hiệu lực 01/01/2022
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.