• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 23/07/1999
Sửa đổi thông tư số 146/1999/TT-btc ngày 17/12/1999 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định số 51/1999/nđ-cp ngày 8/7/1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/qh10;
Số ký hiệu 22/2001/TT-BTC Ngày ban hành 03/04/2001
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/04/2001
Nguồn thu thập Công báo số 19/2001; Ngày đăng công báo 22/05/2001
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Văn Ninh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 98/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 Ngày hết hiệu lực 23/07/1999
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.