• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2012
Thông tư hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Số ký hiệu 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT Ngày ban hành 16/06/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 29/07/2005
Nguồn thu thập Công báo số 14 Ngày đăng công báo 14/07/2005
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Mai Ái Trực
Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ngày hết hiệu lực 15/01/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.