• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2010
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Số ký hiệu 16/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 03/03/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 123+124, năm 2010 Ngày đăng công báo 18/03/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bồi thường nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Không áp dụng quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ tại Chương III của Nghị định này để giải quyết việc hoàn trả đối với các trường hợp áp dụng thủ tục giải quyết bồi thường theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.