• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 19/05/2015
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Ngày ban hành 15/03/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 137+138, năm 2010 Ngày đăng công báo 30/03/2010
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngày hết hiệu lực 19/05/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.