• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Số ký hiệu 211/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 19/12/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 05+06, năm 2014 Ngày đăng công báo 02/01/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.