• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy".
Số ký hiệu 02/2014/TT-BKHCN Ngày ban hành 31/03/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 523+524, năm 2014 Ngày đăng công báo 23/05/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.