• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu 18/2014/TT-BYT Ngày ban hành 02/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 871+872, năm 2014 Ngày đăng công báo 23/09/2014
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Khám chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trường hợp người hành nghề đã đi luân phiên có thời hạn theo quy định tại Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” thì được tính thời gian đi luân phiên để công nhận hoàn thành chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.