• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Số ký hiệu 13/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành 28/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 497 + 498 Ngày đăng công báo 15/05/2014
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.