• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2014
Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 18/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 595 + 596 Ngày đăng công báo 18/06/2014
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục trung học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.