• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2014
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Số ký hiệu 02/2014/TT-TTCP Ngày ban hành 29/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 13/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 507 + 508 Ngày đăng công báo 19/05/2014
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khoa học thanh tra
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.