• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Về việc bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
Số ký hiệu 24/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/11/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 18, năm 2014 Ngày đăng công báo 15/12/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Phạm Văn Sinh
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.