• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 13/07/2008
Ban hành Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.
Số ký hiệu 75/1999/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 08/11/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/11/1999
Nguồn thu thập Công báo số 5, năm 2000 Ngày đăng công báo 08/02/2000
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hoá - Thông tin Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản Ngày hết hiệu lực 13/07/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.