• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 08/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành 21/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/06/2015
Nguồn thu thập Công báo số 541+542, năm 2015 Ngày đăng công báo 08/05/2015
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục đại học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.