• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp Mỹ Xuyên, huyện Thái Thụy
Số ký hiệu 12/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/08/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/08/2009
Nguồn thu thập Tập X-Hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Thái Bình Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hạnh Phúc
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.