• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2004
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài
Số ký hiệu 85/1999/NĐ-CP Ngày ban hành 28/08/1999
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/09/1999
Nguồn thu thập Công báo số 36, năm 1999 Ngày đăng công báo 30/09/1999
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Thuỷ sản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai Ngày hết hiệu lực 16/11/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.