• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 67/2005/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 35 đến số 36 Ngày đăng công báo 21/01/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục đại học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bành Tiến Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.